Контакти


Контакти

Офис София

гр. София, ул.Шипка № 5

Албена Мирошникова Мениджър връзки с обществеността

Административен офис Стряма

с. Стряма, местност Перселик, код 4142, административна сграда ИНСА ОЙЛ ЕООД

Бензиностанции Инса Ойл - Административен офис Пловдив

гр. Пловдив, бул. Васил Левски 170, административна сграда ИНСА ОЙЛ ЕООД

Рафинерия Белозем

с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив

База Русе

гр. Русе 7000 бул. “Тутракан” 100

инж. Николай Генчев Ръководител петролна база

База Бургас

Пристанищен терминал „Изток“2 8000 Бургас, България

Красимир Карабаджев търговски представител Бургас

Търговски отдел

Борислав Борисов директор продажби
Младен Кьолов търговски представител
Йосиф Иванчев търговски представител
Биляна Карагеоргиева
Велина Далчева
Ламбрина Йовчева
Младен Говедарски Търговски представител бензиностанции

Експорт

Момчил Дачовски

Отдел Доставки

Галина Домовчийска експерт доставки

Транспорт

Цветан Станчев директор транспорт

Отдел Финанси

Анета Ненчова финансов директор