Контакти


Контакти

Търговски отдел

Иван Кауков директор продажби
Младен Кьолов търговски представител
Младен Говедарски търговски представител
Биляна Карагеоргиева заявки и обслужване на клиенти
Велина Далчева заявки и обслужване на клиенти
Ламбрина Йовчева логистика и доставки

Административен офис Стряма

с. Стряма, местност Перселик, код 4142, административна сграда ИНСА ОЙЛ ЕООД

Рафинерия Белозем

с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив

Офис София

гр. София, ул.Шипка № 5

База Русе

гр. Русе 7000 бул. “Тутракан” 100

Христо Ботев ръководител база
Петър Митов търговски представител

База Бургас

Пристанищен терминал „Изток“2 8000 Бургас, България

Иво Генов началник база
Красимир Карабаджев търговски представител Бургас

Отдел Доставки

Петър Петров директор доставки

Транспорт

Цветан Станчев директор транспорт

Отдел Финанси

Анета Ненчова финансов директор