ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

Цени и заявки


Цените влизат в сила от 15.05.2021 г. и са определени франко петролна база на Инса Ойл.

Генерирай заявка от тук

Генерирай заявка от тук

 ЦЕНИ 

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 948,00 710,00 1658,00 331,60 1989,60
Автомобилен бензин А100Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 1052,00 710,00 1762,00 352,40 2114,40
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 906,00 646,00 1552,00 310,40 1862,40
Дизелово гориво Е5 лв./1000 л. 906,00 646,00 1552,00 310,40 1862,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 969,00 646,00 1615,00 323,00 1938,00
Премиум Дизел с био комп.мин.6% ГТФ (-25) лв./1000 л. 979,00 646,00 1625,00 325,00 1950,00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1285,00 400,00 1685,00 337,00 2022,00
Газьол за промишлени и комунални цели лв./1000 л. 966,00 646,00 1612,00 322,40 1934,40
Газьол маркиран по чл.103 лв./1000 л. 986,00 646,00 1632,00 326,40 1958,40
Авиационно гориво JET-A1 лв./1000 л. 1020,00 646,00 1666,00 333,20 1999,20
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 890,00 400,00 1290,00 258,00 1548,00
Пропан - Бутан лв./т. 996,00 340,00 1336,00 267,20 1603,20
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГР. РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 939,00 710,00 1649,00 329,80 1978,80
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 914,00 646,00 1560,00 312,00 1872,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 977,00 646,00 1623,00 324,60 1947,60
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 934,00 646,00 1580,00 316,00 1896,00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1305,00 400,00 1705,00 341,00 2046,00
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГРАД БУРГАС
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 905,00 646,00 1551,00 310,20 1861,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 967,00 646,00 1613,00 322,60 1935,60
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 925,00 646,00 1571,00 314,20 1885,20
СОФИЯ РЕГИОН
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 936,00 710,00 1646,00 329,20 1975,20
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 914,00 646,00 1560,00 312,00 1872,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 972,00 646,00 1618,00 323,60 1941,60
Цените влизат в сила от 15.05.2021 г. и са определени франко петролна база на Инса Ойл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
*При осъществяване на сделка с Дизел/Газьол корабен - маркиран син и Газьол маркиран по чл.103, в цената там където се изисква няма да се включва акциз.
Транспорт: превозвач ИНСА ЛОГИСТИК ЕООД
*светли горива: 2,80 лв/км без ДДС
*LPG и гориво за отопление:3,50 лв/км без ДДС