ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

Цени и заявки


Цените влизат в сила от 06.03.2021 г. и са определени франко петролна база на Инса Ойл.

Генерирай заявка от тук

Генерирай заявка от тук

 ЦЕНИ 

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 893.00 710.00 1603.00 320.60 1923.60
Автомобилен бензин А100Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 976.00 710.00 1686.00 337.20 2023.20
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 875.00 646.00 1521.00 304.20 1825.20
Дизелово гориво Е5 лв./1000 л. 875.00 646.00 1521.00 304.20 1825.20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 925.00 646.00 1571.00 314.20 1885.20
Премиум Дизел с био комп.мин.6% ГТФ (-25) лв./1000 л. 935.00 646.00 1581.00 316.20 1897.20
Тежко гориво за отопление лв./т. 1248.00 400.00 1648.00 329.60 1977.60
Газьол за промишлени и комунални цели лв./1000 л. 935.00 646.00 1581.00 316.20 1897.20
Газьол маркиран по чл.103 лв./1000 л. 955.00 646.00 1601.00 320.20 1921.20
Авиационно гориво JET-A1 лв./1000 л. 987.00 646.00 1633.00 326.60 1959.60
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
Пропан - Бутан лв./т. 1141.00 340.00 1481.00 296.20 1777.20
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГР. РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 887.00 710.00 1597.00 319.40 1916.40
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 879.00 646.00 1525.00 305.00 1830.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 933.00 646.00 1579.00 315.80 1894.80
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 899.00 646.00 1545.00 309.00 1854.00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1268.00 400.00 1668.00 333.60 2001.60
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГРАД БУРГАС
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 869.00 646.00 1515.00 303.00 1818.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 923.00 646.00 1569.00 313.80 1882.80
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 889.00 646.00 1535.00 307.00 1842.00
СОФИЯ РЕГИОН
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 9 % биоетанол лв./1000 л. 893.00 710.00 1603.00 320.60 1923.60
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 879.00 646.00 1525.00 305.00 1830.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 933.00 646.00 1579.00 315.80 1894.80
Цените влизат в сила от 06.03.2021 г. и са определени франко петролна база на Инса Ойл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
*При осъществяване на сделка с Дизел/Газьол корабен - маркиран син и Газьол маркиран по чл.103, в цената там където се изисква няма да се включва акциз.
Транспорт: превозвач ИНСА ЛОГИСТИК ЕООД
*светли горива: 2,80 лв/км без ДДС
*LPG и гориво за отопление:3,50 лв/км без ДДС