НОВИНИ

Свободен складов капацитет за вложители


Свободен складов капацитет за лица вложители на ЕП в данъчни складове на
ИНСА ОЙЛ ЕООД съгласно изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11 от ЗАДС.

Свободен капацитет в данъчен склад с. Белозем – Запълнен

Свободен капацитет в данъчен склад в гр. Русе – 1 005 125 литра 

Свободен капацитет в данъчен склад в гр. Бургас – 800 000 литра