Серификати и документи за лаборатория


„Инса ойл“ ЕООД отговаря на всички български и международни екологични стандарти. В своята дейност компанията е внедрила интегрирана система на управление по трите международни стандарта за управление – ISO 9001 – управление на качеството; - ISO 14001- управление на околната среда и – ISO 45001 – управление на здравето и безопасността при работа. Системите са сертифицирани от международната сертифицираща организация TUV NORD.